img Obelink asbestinventarisatie
 • Wij hanteren de algemene voorwaarden van DNR 2011

Aanvulling

 • De uitvoering gedurende kantooruren en een ononderbroken procesgang. Extra uitgevoerde werkzaamheden zullen berekend worden volgens onze prijslijst.
 • Een onbelemmerde bereikbaarheid van de objecten / complexen.
 • Oponthoud als gevolg van wachturen zijn niet in deze offerte opgenomen en worden berekend op basis van uurtarief.
 • De levering van bouwkundige / luchtbehandelingtechnische / installatietechnische bestekken, werkomschrijvingen en tekeningen ten behoeve van ondersteuning van het onderzoek
 • De levering van plattegronden en geveltekeningen ten behoeve van aangeven van de asbestbronnen.
 • De rapportage wordt u digitaal toegezonden.  Papieren exemplaren kunnen op aanvraag geleverd worden.
 • Voor elk materiaalmonster extra komt er € 25,00 excl. BTW bij.
 • De inventarisatie van asbesthoudende materialen worden uitgevoerd aan de hand van visuele waarnemingen van verdachte materialen door een of meerdere personen.
 • De herkenning van eventuele verdachte materialen is gebaseerd op de kennis en ervaring van de medewerker(s) van Obelink Asbest Inventarisatie
 • Het onderzoek wordt conform de SC 540 uitgevoerd zoals in de wetgeving is vastgelegd.
 • De kwalificatie die Obelink Asbest Inventarisatie stelt aan haar medewerkers is als volgt: de verantwoordelijke persoon heeft het diploma DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest);
 • Ondanks alle kwaliteitszorg en voorzorgmaatregelen is het in de praktijk mogelijk dat om verschillende redenen asbesthoudende of verdachte materialen niet worden waargenomen;
 • Obelink Asbest Inventarisatie aanvaart geen aansprakelijkheid voor niet waargenomen asbesthoudende materialen.

Niet opgenomen in de offerte:

 • Uitgebreid destructief onderzoek (bijvoorbeeld sloopwerk t.b.v. onderzoek in schoorsteenkanalen, onder vloeren, vaste plafonds e.d.);
 • Inhuren douche-unit indien nodig;
 • Onderzoek in containment;
 • Onderzoek naar locaties met besmettingen van asbeststof en asbestresten;
 • Advieswerkzaamheden ten behoeve van de situatie met een verhoogt risico met betrekking tot de arbo-omstandigheden waarvoor direct actie ondernomen dient te worden;
 • Kosten van het eventueel verassen van de monsters indien er te veel verontreinigingen in de monsters aanwezig zijn;
 • Het inhuren van materieel als hoogwerkers, ladders, klimmateriaal > 5 meter t.b.v. de bereikbaarheid van de objecten.

Voorwaarden:

 • Betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum;
 • De aanbieding is tot 60 dagen na datering geldig;
 • Indien bouwkundige / luchtbehandelingtechnische / installatietechnische bestekken, wekomschrijvingen en tekeningen ten behoeve van ondersteuning van het onderzoek door de opdrachtgever niet geleverd kunnen worden, kan dit vooronderzoek / deskresearch op basis van nacalculatie door Obelink Asbest Inventarisatie worden uitgevoerd;
 • Uitvoering en analyse zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen in de wet- en regelgeving.

Verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen

Donderdag 29 september 2016 is in de Staatscourant een nieuw Arbobesluit gepubliceerd. Het betreft hier een verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen. De wijziging zal per 1 januari 2017 ingaan.

Lees meer...

Brede Nederlandse aanpak voor sanering asbestdaken

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu), vertegenwoordigers van provincies en gemeenten en organisaties zoals LTO en het Verbond van Verzekeraars hebben vandaag hernieuwde afspraken gemaakt om alle daken voor 2024 asbestvrij te maken. Er komen onder meer voordelige financieringsopties voor asbestsaneringen en ook gaan provincies en gemeenten praktijkervaringen met elkaar delen.

Lees meer...

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Aanvragen van subsidie is mogelijk vanaf 4 januari 2016 om 09.00 uur.

Lees meer...

NEN 2991 onderzoeken

Vanaf 1 januari 2015 is het ook mogelijk om NEN 2991 onderzoeken uit te laten voeren door Obelink Asbestinventarisatie.

Lees meer...

Samenwerking van belang bij aanpak malafide asbestverwijderaars

Om meer grip te krijgen op malafide saneerders, is samenwerking van groot belang. De Inspectie SZW, ILT, Regionale Omgevingsdiensten, milieupolitie en gemeentelijke toezichthouders van bouw en woningtoezicht gaan die samenwerking versterken. De afgelopen tijd werden meerdere malafide saneerders opgepakt door een goede samenwerking tussen Inspectie SZW en Omgevingsdiensten.

Lees meer...